2 ماه پیش

بندر تركمن

شهر بستنی

نامعلوم بندر ترکمن، اسکله بندر ترکمن، فاز گردشگری

تماس با واحد شغلی

محل

بندر تركمن

نوع

واحد شغلی

ساعات کاری

0 - 0

اشتراک گذاری

اشتراک

آبمیوه و بستنی

مشاهده روی نقشه


برای مشاهده کلیک کنید

آگهی های مشابه