2 ماه پیش

نودژ

گلنان قشم

نامعلوم خیابان ولی عصر روبرویمسجد ایمان مجتمع تولیدی گلنان قشم

تماس با واحد شغلی

محل

نودژ

نوع

واحد شغلی

ساعات کاری

0 - 0

اشتراک گذاری

اشتراک

تولید و توزیع انواع نان سنتی صنعتی حجیم و نیمه حجیم و عربی

آگهی های مشابه